سفیر

سفیر

مشخصات فردی:

نام: صالح

نام خانوادگی: ادیبی

فرزند: محمد

تاریخ تولد: 1343

زادگاه: سنندج

وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

مدرک تحصیلی:

1368- لیسانس زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

1378- فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

1387- دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی

مهارت در زبانهای خارجی:

إشراف به سه زبان انگلیسی، عربی و کردی

پیشینه شغلی:

از سال 1393 تا زمان حال: رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان

از سال 1376 تا زمان حال: عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران- دانشگاه کردستان

1384-1382: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

1381-1379: پژوهشکده کردستانشناسی