شماره تماس :
0084-38232068/69--لطفا در مواقع اضطراری با شماره : 0904053212 تماس حاصل فرمایید
ایمیل: consuliri.vn@gmail.com
ساعات کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 17 ( از ساعت 12تا 13:30 نهار و نماز)

گالری فیلم