ساعات کاری سفارت در ماه مبارک رمضان
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 16
ساعات کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 17 ( از ساعت 11:30 تا 13 نهار و نماز)

گالری فیلم