همکاری های علمی

در سال‌های گذشته در قالب بورس‌های اعطایی جمهوری اسلامی ایران، قریب بیست دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، جامعه شناسی و مطالعات ایران در دانشگاه‌های کشور پرداخته‌اند. یادداشت تفاهم همکاری‌های دانشگاه تهران و دانشگاه هانوی در سال 1387 به امضاء رسید.

همزمان با سفر آقای سوآن فوک، معاون وقت نخست وزیر ویتنام به ایران در مهر 1393 یادداشت تفاهم همکاری در حوزه‌های علوم و فناوری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم و فناوری ویتنام به امضاء رسیده است.