نشست مشورتی سیاسی

اسفند 1393- برگزاری هشتمین اجلاس کمیته مشورتی سیاسی در هانوی با حضور جناب آقای رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

فروردین 1392-  برگزاری هفتمین اجلاس کمیته مشورتی سیاسی در تهران با سفر خانم نگا، معاون وقت منطقه‌ای وزیر امور خارجه ویتنامبه میزبانی جناب آقای عراقچی، معاون وقت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه.