ساختار سیاسی

حزب کمونیست ویتنام :

این حزب با علامت داس و چکش در سال 1935 توسط هوشی مین و دیگر انقلابیون تبعیدی بر اساس اصول ایدئولوژیک مارکسیسم - لنینیسم در کنفرانس هنگ هنگ پایه گذاری و تنها حزب حاکم و بالاترین مرجع تصمیم گیری میباشد که دو بار در سال تشکیل جلسه داده و سیاست گذاری ها و خط مشی های داخلی و خارجی کشور را تصویب و توسط دبیرکل که بالاترین مقام حزبی میباشد به مقامات اجرایی ابلاغ می نماید. کنگره حزب کمونیست هر پنج سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و اعضای کمیته مرکزی حزب را انتخاب می نمایند. کمیته مرکزی حزب کمونیسم ویتنام دارای 160 عضو اصلی و 21 عضو علی البدل می باشد که وظایفی همچون هدایت اجرای منشور حزب و مصوبات کنگره، تبین سیاست گذاری داخلی و خارجی، تدارک برگزاری کنگره حزب، انتخاب دبیر کمیته مرکزی از میان اعضای دفتر سیاسی حزب ، انتخاب اعضاء و رئیس کمیته مرکزی بازرسی را بر عهده دارد.

 

قوه مقننه :

مجلس ملی مهمترین و بالاترین رکن قوه مقننه میباشد. نمایندگان مجلس برای یک دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. مجلس ملی سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و در جلسات خود قوانین و موضوعات مربوط به اداره کشور را به بحث و بررسی می گذارد. این مجلس در صورت ضرورت جلسه فوق العاده تشکیل میدهد. نمایندگان مجلس ملی علاوه بر انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس، اعضای هیئت دولت، رئیس دادگاه عالی خلق و همچنین اعضای شورای دولتی را انتخاب می نماید. از وظایف اصلی مجلس بررسی و رسیدگی به بودجه دولت میباشد. اصلاح قانون اساسی، تعیین سیاستهای پولی و مالی، تصمیم گیری در خصوص سیاستهای دولت، اصلاح و تصویب قوانین کشور، برکناری و انتصاب اعضای کابینه دولت، اعطای عنوان و رتبه به نیروهای نظامی، نشانهای دیپلماتیک، تصمیم گیری در خصوص جنگ و صلح و عفوعمومی، برگزاری رفراندوم و ... از جمله وظایف دیگر مجلس ملی می باشد .

 

قوه قضائیه :

 دستگاه قضایی ویتنام شامل دادگاههای خلق، دادگاه های محلی و دیوانهای نظامی است که در سال 1954 تشکیل گردید. رئیس دادگاه عالی خلق توسط مجلس انتخاب می گردد. مرکزیت دادگاه عالی خلق، عالی ترین مقام قضایی است که مدیریت قضایی، کیفری و مدنی را بر همه دادگاه های کشور اعمال می کند.

 

قوه مجریه :

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و همچنین نخست وزیر از سوی نمایندگان مجلس ملی انتخاب می گردند. قوه مجریه این اختیار را دارد که در زمانی که مجلس جلسه ندارد پاره ای از قوانین را به تصویب برساند. نخست وزیر از اختیارات بالای اجرایی برخوردار میباشد و دارای  سه معاون است که وی را در انجام امور یاری می دهند. رئیس جمهور نیز مقامی تشریفاتی است و در عین حال پاره ای از اختیارات را قانون اساسی به عهده وی گذاشته است. رئیس جمهور ویتنام دارای یک معاون میباشد. از جمله وظایف رئیس جمهور میتوان به اجرا و امضای قوانین عادی و بخشنامه ها، ریاست عمومی ارتش و شورای امنیت و دفاع ملی، تائید عناوین، رتبه ها و نشانهای اعطاشده، تعیین و فراخوانی سفرا‌، مذاکره و امضای موافقتنامه های بین المللی و... اشاره نمود.